Strona Główna
O Rocie
Rolla
Historia
Źródła
Opracowania
Strój
Broń
Ekwipunek
Galeria
Zaciąg
Linki
Gdzie i Kiedy
Forum
Opracowania
Na tej podstonie zebraliśmy opracowania, które są nam pomocą przy rekostrukcji oddziału piechoty polsko-węgierskiej. Ponieważ rozdziały jej poświecone są zazwyczaj krótkie, będziemy się starali zamieszczać je tutaj.
Wojskowość Polska w dobie wojny polsko-szwedzkiej 1626-1629
Historia Ubiorów
Encyklopedia Staropolska
Ksiażka autorstwa Radosława Sikory pt. "Wojskowość Polska w dobie wojny polsko-szwedzkiej 1626-1629 Kryzys mocarstwa" z 2005 roku
"Historia Ubiorów" Marii Gutkowskiej-Rychlewskiej. Tej pozycji nie trzeba nikomu przedstawiać - podstawowa książka dla każdego rekonstruktora.
"Encyklopiedia Staropolska" Zygmunta Glogera Uniwersalne źródło informacji na temat dawnej Polski, pomocne przy rekonstrukcji ubioru jak i ekwipunku.
Historya Piechoty Polskiej Delia Delia
"Historya Piechoty Polskiej" Konstantego Górskiego - synteza wyników rozległych badań archiwaliów dziś już w dużej mierze nie istniejących jednego ze współtwórców polskiej historiografii wojskowości.
Rekonstrukcja stroju żołnierza piechoty łanowej z II poł. XVII wieku z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Rekonstrukcja stroju dziesiętnika piechoty łanowej z II poł. XVII wieku z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.