Strona Główna
O Rocie
Rolla
Historia
Źródła
Opracowania
Strój
Broń
Ekwipunek
Galeria
Zaciąg
Linki
Gdzie i Kiedy
Forum
Ekwipunek
Na tej stronie znajdziesz informacje dotyczące naszej rekonstrukcji ekwipunku hajduka.
torba Ekwipunek kubek
kufel prochownica
talerz noz
kapciuch lyzka
klucz


Torba


     Norba była niezbędnym elementem wyposażenia każdego hajduka. Wykonane były najczęściej z materiałów takich jak wełna lub len, czasem ze skóry. Służyła przede wszytkim do noszenia ładunków, czyli odmierzonych wcześniej porcji prochu potrzebnych do oddania strzału. Same ładunki najczęściej były krótkimi rurkami zamkniętymi z jednej strony, do których wsypywano wcześniej odmierzoną ilość prochu. Poza tą funkcją torba służyła jako pojemnik na różne niezbędne przedmioty - krzesiwo, miarkę do prochu, pakuły lub inny materiał na przybitkę itp. Torby służące do przechowywania jedynie ładunków były mniejsze i zwano je ładownicami lub ładunkarzami.
     Przykład torby hajduka z II połowy XVII wieku można zobaczyć na francuskiej rycinie z czasów Sobieskiego przedstawiającej hajduka:

Hajduk


     W muzeum bitwy pod Beresteczkiem można też zobaczyć torby znalezione na polu bitwy. Należały najprawdopodobniej do kozaków, lecz torby hajduków prawdopodobnie nie różniły sie od nich znacząco:

Torba


     Ładownica żołnierza z I poł. XVII wieku przedstawiona została na poniższym fragmencie dekoracji stuikowej w kościole w Tarłowie:

Ładownica


     Ładownica oraz pojemnik na ładunek z XVII wieku należące prawdopodobnie do żołnierza piechoty a znajdujące się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie przedstawione są na poniższych zdjęciach:

Ładunkarz     Ładunkarz     Rurka na ładunek


     Współczesną rekonstrukcję torby hajduka, używaną przez jednego z członków naszego oddziału można zobaczyć na poniższym zdjęciu: